බුවනෙකබා රාජ සභා ගොඩනැගිල්ල අපි පිළිසකර කරනවා - පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

Wednesday, July 22, 2020 0 Comments

කුරුණෑගල, ඓතිහාසික බුවනෙකබා රාජ සභා මණ්ඩප ගොඩනැගිල්ල ආරක්ෂක අංශවල සහයෝගය ඇතිව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගන්නා බව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය සෙනරත් දිසානායක මහතා ඊයේ (21) පැවසීය.
  Read More>>