රත්නජීවන් හූල් -බිරිඳ ඇතුළු 4කට හෙට උසාවි එන්නැයි සිතාසි

Wednesday, July 22, 2020 0 Comments

අධිකරණ නියෝගයක් වැරැදි ලෙස ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශනයක සඳහන් කිරීමෙන් අධිකරණයට අපහාස කරන ලදැයි කියන සිද්ධියකට අදාළව මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජික මහාචාර්ය රත්නජීවන් හූල් මහතා, ඔහුගේ බිරිඳ ඇතුළු සිවු දෙනකුට අධිකරණය හමුවේ හෙට (23) පෙනීසිටින ලෙස නියම කරමින් කොළඹ වාණිජ
  Read More>>