මවු කුස තුළදී කොවිඩ් ආසාදනය වූ දරුවකු උපදී

Thursday, July 16, 2020 0 Comments

මවු කුසයේදීම කොවිඩ්  ආසාදනය වූ බවට සැලකෙන බිලිඳියක් ඇමෙරිකාවේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ
රෝහලකදී උපත ලබා ඇත. දැරිය බිහිවී ඇත්තේද නියමිත දිනයට සති තුනකට පෙරය. ප්‍රසූතිය සඳහා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News