රාජසභා මණ්ඩපය කැඩුවාට කුරුණෑගල නගරාධිපති අත්අඩංගුවට ගන්නැයි රිට් පෙත්සමක්

Wednesday, July 29, 2020 0 Comments

කුරුණෑගල නගර මධ්‍යයේ පවතින ඓතිහාසික බුවනෙකබාහු රාජ සභා මණ්ඩපය කඩා ඉවත් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී සිටින කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර සංජීව විතාරණ මහතා අත්අඩංගුවට
  Read More>>