නෙළුව දූලි ඇල්ලේ සෙල්ෆි ගන්න ගොස් මියගිය පෙම්වතා වෛද්‍යවරයෙක්

Tuesday, July 21, 2020 0 Comments

ගාල්ල නෙළුව දූලිඇල්ලේ දිය නෑමට ගිය පෙම් යුවළක සෙල්ෆි ගන්නට යාමේදී ගලකින් ලිස්සා ගිය පෙම්වතා දියේ ගිලී මියයාමේ සිද්ධියක් ඊයේ අපි වාර්තා කළෙමු.
  Read More>>