උඹලාට හෙණම ගහපං කියා දඩකොළේ ලිව්වාට කේන්ති ගිහිං - පොලිස් නිලධාරීන් යටකර අයකු මරලා

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

මාර්ග නීති කඩ කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් දඩ කොළයක් ලිවීම ගැන උරණ වූ ටිපර් රථ රියැදුරකු මාර්ග  බාධකයක රාජකාරි කළ එම පොලිස් නිලධාරීන් යටකර ගෙන තම රථය ධාවනය කරවීම නිසා එක් පොලිස් නිලධාරියකු ඊයේ (14දා) අලුයම ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අතර
  Read More>>