කෝවිඩ් සැකය නිසා මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ අධික තදබදයක්

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

කෝවිඩ් 19 වෛරස ව්‍යාප්තිය නැවත රට තුළ ඉස්මතු වෙතැයි සමාජය තුළ මතුව ඇති බිය හා සැක සංකා හේතුවෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලය තුළ මේ දිනවල අධික තදබදයක් නිර්මාණය වී තිබේ.
  Read More>>