පුතාට හූ කියූ පාක්ෂිකයින්ට විජමු සභාවේදී බැණවදී

Sunday, July 26, 2020 0 Comments

හිටපු කතානායක 78 හැවිරිදි විජමු ලොකු බණ්ඩාරයන්ගේ පුත් උදිත් ලොකුබණ්ඩාර මහතා මෙවර මහමැතිවරණයට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග කරන්නේ ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණ යටතේය.
අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂද සහභාගිවූ
  Read More>>