නාකොටික් දෙදෙනෙකුගේ ලොරි 4 ක් - වෑන් 2ක් කාර් 1ක් අල්ලයි

Friday, July 10, 2020 0 Comments

වැටලීවලින් අත්අඩංගුවට ගත් හෙරොයින් කූඨ ලෙස අලෙවි කල බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රහස් පොලිසියේ රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කිරීම් කරන නාකොටික් නිලධාරින් දෙදෙනෙකුට අයත් ලොරි රථ 04ක්, වෑන් රථ 02ක් සහ නවීන පන්නයේ මෝටර් රථයක් පල්ලේවෙල ප්‍රදේශයේදී
  Read More>>