කහවත්තේ කන්දකාඩු නිලධාරියා නිසා ප්‍රදේශවාසීන් 20ක් නිරෝධායනයට

Tuesday, July 14, 2020 0 Comments

කන්දකාඩු මත්ද්‍රව්‍ය පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරියෙකු කහවත්ත, ඇන්දානේ පිහිටි තම බිරියගේ නිවෙසට පැමිණ දින කිහිපයක් ගත කිරීම නිසා ප්‍රදේශයේ නිවෙස් හතරක සාමාජිකයන් සහ වෙළෙඳසල් දෙකක හිමිකරුවන් 20 දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට කහවත්ත සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි
  Read More>>