අද (18) උදෑසන ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා තත්ව වාර්තාව

Saturday, July 18, 2020 0 Comments

ද (18) දින උදෑසන 0600 වනවිට දී ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොවිච් - 19 ආසාදිතයින් දස දෙනෙකු (10) අළුතින් හදුනාගෙන ඇත.
ඉන් මන්ද්‍රව්‍ය, ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයට අදාල පුද්ගලයින් නව දෙනා (09) අතරින් හය දෙනෙකු (06) එම මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවියන් වන අතර (තිදෙනෙකු සේනපුර මධ්‍යස්ථානයෙන් සහ අනෙක් තිදෙනා කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයෙන්) ඉතිරි තිදෙනා (03) (රාසාංගණයෙන් එක් පුද්ගලයෙක්, ගම්පහ එක් පුද්ගලයෙක් සහ යක්කල එක් පුද්ගලයෙක්) ඔවුන් ඇසුරු කළ පුද්ගලයින්
  Read More>>