අපයෝජනයට ලක් කළ 17 සිසුවියව මිය යන්නට ඉඩ හැරිය 24 තරුණයා

Friday, July 10, 2020 0 Comments

ලහත්කාරයෙන් පැහැරගෙන ගොස් අපයෝජනයට ලක් කළ සිසුවියක බලන්ගොඩ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු මිය යාමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකාර තරුණයා මේ මස 10දා තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබන ලෙස
  Read More>>