කැස්බෑව පාරේ රෑ 12 ෆේස්බුක් මෝටර් සයිකල් තරගය නිසා තරුණයන් 36 ක් මාට්ටු

Monday, July 27, 2020 0 Comments

මුහුණු පොත හරහා සංවිධානය කර පිළියන්දල කැස්බෑව විකල්ප මාර්ගයේ  යතුරුපැදි තරගයක් පැවැත්වූ තරුණයන් 36 දෙනකු සහ යතුරුපැදි 27ක් අත්අඩංගුවට ගත් බව පිළියන්දල පොලිසිය කියයි.
  Read More>>