පීසීආර් පරීක්ෂාවේදී පැනයන්න හැදූ සිරකරු මීගමු රෝහලේ 08 වන මහලින් වැටී මරුට

Tuesday, July 14, 2020 0 Comments

කොරෝනා පරීක්ෂාව සඳහා මීගමු රෝහලට ඇතුළත් කරන ලද බන්ධනාගාර රැදවියෙකු එම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගෙන පළායාමට උත්සාහ දැරීමේදී එහි අට වන මහලෙන් වැටී මරණයට පත් වී තිබේ.
  Read More>>