ජනපතිගේ ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් අනුරාධපුරයේදී සහ මහනුවරදී වැඩසටහන් (Photos)

Saturday, June 20, 2020 0 Comments


ජනාධිපති ගෝඨභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් අනුරාධපුර අටමස්ථානය සහ මහනුවර ශ්‍රී‍්‍ර දළඳා මාළිගය ආශි‍්‍රතව ආගමික වතාවත් පැවැත්වෙනවා.
  Read More>>