කොරෝනා නිසා දුරස්වූ බ්‍රසීලයේ වැඩිහිටියන් සමීප කළ හාදු උමග

Saturday, June 20, 2020 0 Comments

කොරෝනා ‍වෛරස් වසංගතය අතරතුර දකුණු බ්‍රසීලයේ වැඩිහිටි නිවාසයක සිටින පුද්ගලයන්ට තම නෑදෑ හිතවතුන්ව ආරක්ෂිතව වැළඳගැනීමට ඉඩ සලසන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කර ඇති බව CNN වාර්තා කරයි.
මෙම අදහස ඇති වී තිබෙන්නේ පසුගිය මාසයේදීය. රියෝ ග්‍රැන්ඩේ ඩෝ සල් ප්‍රදේශයේ තිබෙන Três Figueiras ගොඩනැඟිල්ලේ වැඩිහිටි නිවාසයේ
  Read More>>