ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (LPL) තරගාවලිය අගෝස්තු මාසයේදී

Saturday, June 20, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එළඹෙන අගෝස්තු මාසයේදී ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (LPL) තරග මාළාව නැවත ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. තරගාවලිය සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය ඉල්ලා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද දැන්වීමට
  Read More>>