පෙම්වතියගේ ණය ගෙවාගනු බැරිව නාරාහේන්පිට පොලිස් සිරමැදිරියේදී එල්ලී මැරුණ තරුණයා

Friday, June 26, 2020 0 Comments

නාරාහේන්පිට පොලිස් සිරමැදියේ රඳවා සිටි තරුණයකු සිරමැදිරියේ වැසිකිළියේ වතුර බටයක එල්ලී පෙරේදා (24) රාත්‍රි මියගොස් සිටියේය.
 තරුණියකගෙන් රුපියල්  ලක්ෂ  5 ක මුදලක් සම්බන්ධයෙන් සාපරාධී විශ්වාසය කඩකිරීම් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා සිටි කිතුල්ගල පදිංචි
  Read More>>