මෙවර ඡන්දේ දාන්න ගෙදරින් පෑනක් ගේන්නලු

Sunday, June 07, 2020 0 Comments

ළඹෙන මහ මැතිවරණයේදී ජන්දය භාවිතා කිරිමට ජන්ද දායකයින්ට නිල් හෝ කලු පැහැති බෝල් පොයින්ට් වර්ගයේ පෑනක් රැගෙන ඒම අනිවාර්ය වන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.
මැතිවරණය පැවැත්වීමේදී අනුගමනය කළ යුතු
  Read More>>