මහගෙදර ලියවාගත් පසු ලොකු පුතා ආබාධිත අම්මට පහර දී එළියට දාලා

Sunday, June 07, 2020 0 Comments

සිය පුතා හා ලේලිය විසින් නිවසින් එළියට ඇද දමා ගෙල මිරිකා පහර දුන් බව කියන සිද්ධියකින් රෝගී වූ තිදරු මවක් දඹුල්ල මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බව දඹුල්ල පොලිසිය කියයි.
  Read More>>