මැකෝටත් එජාපයටත් ඡන්දය කල්දාන්න තිබූ අවසන් අවස්ථාවත් නැති වුණා - නාමල්

Wednesday, June 03, 2020 0 Comments

මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් මැතිවරණය කල් දාන්න තිබූ අවසන් තුරුම්පුව
අධිකරණ තීන්දුව නිසා නැතිවෙලා ගිය  බව  හම්බන්තොට දිස්ත්‍රීක් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල්
රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

  Read More>>