ලොකු කොම්පැනිවල බැංකු ගිණුම්වලට රිංගා කෝටි ගණන් සල්ලි ගත් කුරුණෑගල හැකර්ලා දෙන්නා රිමාන්ඩ්

Wednesday, June 03, 2020 0 Comments

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරික ආයතන විසින් පවත්වාගෙන යන බැංකු ගිණුම් වලට හොර රහසේ ඇතුළු වී ඒවායේ දත්ත සොරාගෙන එම ගිණුම් වලින් රුපියල් කෝටි ගණනක මුදල් වංචනිකව ලබාගැනීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන්
  Read More>>