ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සිදු වූ දැවැන්තම අපකීර්තිය චිත්‍රපටයට නැගේ

Friday, June 26, 2020 0 Comments

නෙට්ෆ්ලික්ස් විසින් “ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සිදු වූ දැවැන්තම අපකීර්තිය” පිළිබඳ නව වාර්තාමය චිත්‍රපටයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

මේ තුළින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩාවේ පුළුල් ආවරණයක් එළිදැක්වීමට ඉන්ඩියානා පොලිස් වාර්තාකරුවන් ගත් උත්සාහයන් පිළිබඳව අනාවරණයක් සිදුකෙරේ.  Athlete A ලෙස නම් කර ඇති මෙම
  Read More>>