සියදිවිනසාගැනීම් ගැන දීපිකාගෙන් සාකච්ඡාවක්

Sunday, June 28, 2020 0 Comments


බොලිවුඩ් නිළි දීපිකා පදුකෝන් සියදිවි නසාගැනීම්, මානසික අවපීඩනය සහ වැරදි වැටහීම් පිළිබඳව විශේෂඥයින් සමඟ සිදුකළ සාකච්ඡාවක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු කරගෙන තිබේ.
  Read More>>