පුටින් කොරෝනාවෙන් ආරක්ෂා වෙන අමුතු විදිය

Monday, June 29, 2020 0 Comments

රුසියානු ජනාධිපති පුටින්ව ඔහුගේ නිවසේදී මුණගැසෙන අමුත්තන්ට පළමුව විෂබීජ නාශක උපකරණයක් හරහා ගමන් කළ යුතු බව බලධාරීහු පවසති. නව කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා මෙසේ විෂබීජ නාශක ඉසීම මෙහිදී සිදුකෙරේ.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News