“පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය සමග එක්ව කටයුතු කිරීමට සූදානම්” – අනුර කුමාර දිසානායක

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments

ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දිනා දීම සදහා මෙන්ම, අධිරාජ්‍යවාදයට එරෙහිව ගෙන යන සටනේ දී, පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය සමග එක්ව කටයුතු කිරීමට තමන් සූදානම් බව, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක, අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසයි.

  Read More>>