රාජ්පුත්ගේ දිවිනසාගැනීම කොරෝනාව පුද්ගල මානසික සෞඛ්‍යයට බලපෑම් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක්

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments

ප්‍රකට බොලිවුඩ් නළු සුෂාන්ත් සිං රාජ්පුත්ගේ දිවිනසාගැනීම කොරෝනා සමයේ පුද්ගල  මානසික සෞඛ්‍යයට එල්ල වී තිබෙන බලපෑමේ ප්‍රතිඵලයක් බවට “ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්ඩියා” පුවත්පතට ෂර්මිස්තා ගූප්තු අදහස් දක්වා තිබේ.
කොරෝනා හේතුවෙන් මෙතෙක් ගත කළ ජීවන රටාව වෙනස්වීමකට ලක් වූ පසුව
  Read More>>