මැක්රෝන් ලන්ඩනයට එද්දී චර්චිල් ප්‍රතිමාවේ යකඩ ආවර්ණ ඉවත් කරයි.

Friday, June 19, 2020 0 Comments

බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් නුවර පිහිටි එරට හිටපු අගමැතිවරයෙකු වූ සුප්‍රසිද්ධ වින්ස්ටන්ට් චර්චිල්ගේ ප්‍රතිමාවේ ආරක්ෂක්ෂාව වෙනුවෙන් යොදවා තිබූ යකඩ පුවරු කඩිනමින් ඉවත් කිරීමට එහි බලධාරීන් පසුගියදා පියවර ගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙයි. ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්රෝන් බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් නුවර සිදුකිරීමට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News