හයේ පන්තියේ සිට දන්නා පෙම්වතිය ඝාතනය කළ පෙම්වතා

Wednesday, June 10, 2020 0 Comments

මීට දින කිහිපයකට පෙර මැදගම පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් දිවියාපොළ ප්‍රදේශයේ නිවෙසක තිබී අබිරහස් ලෙස මියගිය තරුණියකගේ මළ සිරුරක් මැදගම පොලිසිය සොයාගෙන තිබුණි. ඒ සම්බන්ධයෙන් කළ විමර්ශන අනුව මියගිය තරුණියගේ පාසල් කාලයේ සිට පෙම්වතා
  Read More>>