යාපනය ශ්‍රී නාග විහාරයේ බුදුපිළිම කුටියට ගල් ප්‍රහාරයක්

Wednesday, June 10, 2020 0 Comments


යාපනය ආරියකුලම් මන්සන්ධියේ පිහිටි ශ්‍රී නාග විහාරයේ ඉදිකොට ඇති බුදුපිළිම වහන්සේ තැන්පත් කුටියට ඊයේ (09) රාත්‍රියේ කිසියම් පිරිසක් විසින් ගල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කොට පලා ගොස් ඇති බවට
  Read More>>