🔥 මහමැතිවරණය අගොස්තු 05

Wednesday, June 10, 2020 0 Comments

අගෝස්තු 5 වන දින මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මේබව සඳහන් කළේය.
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අද (10දා) පැවැති
  Read More>>