පෙරටුගාමී විරෝධතාවට පහර දීම නාමල්ගෙන් පොලිසියට දැඩි විරෝධය

Thursday, June 11, 2020 0 Comments


පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් සංවිධානය කර තිබූ විරෝධතාවයට සිදු වූ පහරදීම තමන් තරයේ හෙළා දකින බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරයි.

  Read More>>