හදිසියේ වෙනස්වූ ජීවිතය ගැන ඇන්ජලා සෙනවිරත්න කතා කරයි

Thursday, June 11, 2020 0 Comments

මැයි 3 වෙනිදා අධික කැස්සක් සහ පපුවේ වේදනාවක් හේතුවෙන් රෝහල්ගත කරන ලද ඇන්ජලා සෙනවිරත්නගේ ජීවිතයේ කලු පිටුවක් පෙරලුණි. අවුරුදු 30කටත් වැඩි කාලයක් පුරාවට දෙවෙනි වර්ගයේ දියවැඩියාවෙන් පෙළෙන ඇන්ජලා පසුවන්නේ වකුගඩු අක්‍රීය වීමේ අවසාන අදියරෙහි බව
  Read More>>