කොරෝනා කාලේ ඉන්දියාව අතැර ඇමරිකාවට ගිය සනී ලියෝන්

Sunday, June 14, 2020 0 Comments


පසුගිය මාසයේ සනී ලියොන් සහ ඇගේ  සැමියා වන ඩැනියෙල් වෙබර් සහ දරුවන් වන නිෂා, ආශර් සහ නෝවා ඔවුන්ගේ අනෙක් නිවස පිහිටි ලොස් ඇන්ජලීස් වෙත ගොස් ඇත. කෙසේවෙතත් ඇය පවසන්නේ    තමාට හැකි ඉක්මනින් නැවතත් මුම්බායි වෙත යාමට බලා සිටින බවය.

  Read More>>