කටුනායක ගුවන්තොටුපල අගෝස්තු 01වෙනිදාට පෙර විවෘත කරනවාලු

Sunday, June 14, 2020 0 Comments

කටුනායක ගුවන්තොටුපල අගෝස්තු 01 වෙනිදාට පෙර විවෘත කිරීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව ඇතැයි කාර්මික අපනයන, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන, සංචාරක හා ගුවන් සේවා ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා
  Read More>>