📷 යුද හමුදාපතිතුමන්ගේ ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් පැවති දානයට ජනපති එක්වේ

Tuesday, June 23, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ ඊයෙට (22) යෙදී ඇති ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් පැවති දානමය පිංකම.
  Read More>>