📷 ජනපති මිහින්තලේ පුදබිමට යයි

Friday, June 05, 2020 0 Comments


අද දින පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මිහින්තලේ පුදබිමෙහි පැවති ආගමික වතාවත් වලට සහභාගී වූයේය.
  Read More>>