🔥 ආසාදිතයින් ගණන 1801

Friday, June 05, 2020 0 Comments

June05
7pm
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වී ඇති කොරෝනා රෝගීන් ගණන 04යි.මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන  1801 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.
බංග්ලාදේශයේ සිට පැමිණි 02යි - රන්ටැඹේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය නාවික හමුදා සමාජිකයන් 2යි -
 නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය පුත්තලම 1ක් සහ නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින තවත් එක් අයෙක්