වැසිකිළි වළ පුපුරා සිසු දියණිය මරුට

Monday, June 01, 2020 0 Comments

නිවෙසේ වැසිකිළි වළේ දුගඳ වැළැක්වීමට කාබයිඩ් දැමීමෙන් පසු ඇති වී පිපිරීමකින් 14 හැවිරිදි පාසල් සිසුවිය පෙරේදා (30 වැනිදා) සවස ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතැයි මීගහවත්ත පොලිසිය කියයි.
සිසුවියගේ පියා වැසිකිළි වළට කාබයිඩ් දැමීමෙන් පසු ඇති වූ පිපිරීමෙන් ඒ ආසන්නයේම මිදුල අතුගාමින් සිටි ඇගේ මවගේ දෙපා කපා ඉවත් කිරිමට සිදුවී ඇතැයි ද මීගහවත්ත පොලිසිය කියයි.

  Read More>>