කසාද බඳින එක මට ගැටලූවක් නෙමෙයි, නමුත් ලෝකෙට පේන්න එහෙම කරන්න ඕන නෑ

Thursday, June 25, 2020 0 Comments