යාපනේ කාණුවල මැණික් සොයමින් සිටි විදේශිකයෙකු පොලිසියට

Monday, June 08, 2020 0 Comments

යාපනය නගරයේ කුණු කාණුවල මැණික් අහුලන බව කී විදේශිකයකු පොලිසිය හා තරුණයන් පිරිසක් එක්ව පෙරේදා (6 දා) යාපනය ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතැයි වාර්තාවේ.
  Read More>>