සිරස මාධ්‍යවේදී මංජු තේනුවර පැවිදි දිවියට

Monday, June 08, 2020 0 Comments

රූපවාහිනී මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස ප්‍රකට මංජු තේනුවර අද (8) දිනයේ පැවිදි දිවියට පිවිසියේය. අද මිනුවන්ගොඩ පත්තඩුවන භික්ෂු අභ්‍යාස ආයතනයේදී
  Read More>>