මුතුමැණිකේ රන්තිලි වැවේ ගිලෙන්න ගිහිල්ලා නූලෙන් බේරිලා - නයෝමි තක්ෂිලා

Thursday, June 25, 2020 0 CommentsSome say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News