නඩරාජා සිවම් සහ මර්වින් සේනාරත්න දිවිගමනට සමුදෙති

Thursday, June 25, 2020 0 Comments

ගුවන්විදුලි ක්ෂෙත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් දෙදෙනෙකුගේ අභාවයන් සිදුව තිබේ. එක් අයෙකු වන්නේ නඩරාජා ෂිවම්ය. අනෙක් තැනැත්තා මර්වින් සේනාරත්නයි.
ගුවන්විදුලියෙන් රූපවාහිනියෙන්  සමීපවු නිවේදක නඩරාජා ෂිවම් මහතා ඊයේ රාත්‍රියේ කොළඹ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලකදි
  Read More>>