තොන්ඩමන්ගේ මළ ගෙදර ගිය මාධ්‍යවේදියා ආසාදිතයෙක් නොවේලු

Wednesday, June 03, 2020 0 Comments

ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාගේ මළ ගෙදර මාධ්‍ය ආවරණය සදහා නිරත වු හැටන් - කොටගල දිඹුල ප්‍රදේශයේ පදිංචි විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය මාධ්‍ය වේදියාගේ පි.සී.ආර් පරික්ෂණවලට අනුව ඔහු කොවිඩ් 19 න් වෛරසය ආසාධිතයෙකු නොවන බවට තහවුරු වී ඇති බව දික්ඔය රජයේ රෝහලේ වෛද්‍යවරු තහවුරු කරණු ලබති.

  Read More>>