ලොක්ඩවුන් මැද්දේ කේට් විලියම් ගුරුවරුන් ‍වෙලා නිවසේ සිට අධ්‍යාපනය ලබන ජෝජ් කුමරු සහ චාලට් කුමරිය

Tuesday, June 02, 2020 0 Comments

කේම්බ්‍රිජ්හි ආදිපාදවරයාගේ සහ ආදිපාදවරියගේ වැඩිමහල් දරුවන් වන ජෝජ් කුමාරයා සහ චාලට් කුමරිය සතියක විවේකයකින් පසුව සඳුදා දින සිට නැවතත්  නිවසේ සිට අධ්‍යාපනය ලැබීම ආරම්භ කළ බවට බ්‍රිතාන්‍ය වාර්තා සඳහන් කරයි.
බටහිර ලන්ඩනයේ තෝමස් විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන ජෝජ් සහ චාලට්
  Read More>>