සුනිල් මියගියේ පසුපස ලුහුබැඳ නවතා කළ පහරදීමකින්

Sunday, June 14, 2020 0 Comments

ජාතික ත්‍රිරෝද රථ සංගමයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධනට මැර ප්‍රහාරයක් එල්ල කොට මරා දැමු ආකාරය ගැන මේදක්වා හෙළි නොවූ කරුනු කිහිපයක් මේ වනවිට හෙළිව තිබේ.
සුනිල් ජයවර්ධන සිය මිතුරකුගේ කාරයේ නැඟ අසාධාරණයට ලක්වූ රියදුරු සමඟ චන්මිල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෞද්ගලික සමාගමට සිද්ධියට පෙර දිනයේ 9 දා ගියේ
  Read More>>