වීනාවි මාපිටිගමගේ හදිසි මරණ පරීක්ෂණයට සැමියා දුන් සාක්කි

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments

සුගියදා පාමංකඩදී රිය අනතුරෙන් මිය ගිය පිළියන්දල ගොරකාපිටිය සමගිපුර අංක 59/ බී හි. පදිංචි වී සිටි වීණාවි සුලක්ඛනා මාපිටිගම (41) නමැති තිදරු මවගේ මරණය සම්බන්ධව හදිසි මරණ පරීක්ෂණය කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලේ හදිසි මරණ පරීක්ෂක පාරින්ද කොටුගොඩ මහතා විසින් කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලේදී පවත්වනු ලැබීය.
එහිදී සාක්කි දුන් සැමියා මෙලෙස කීය. මම කුවේට් ගුවන් සමාගමේ
  Read More>>