පාදයකට බරපතළ තුවාල ලැබු වනඅලියෙකු ප්‍රතිකාර කර වනෝද්‍යානයකට මුදාහැරේ

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments

දඩයක්කරුවන් විසින් අටවා තිබූ මද්දකට හසුවී ඉදිරි පාදයකට බරපතළ තුවාල සිදුව තිබූ වනඅලියකුට පෙරේදා (15දා) ප්‍රතිකාර කර නැවත වනයට නිදහස් කළ බව ලුණුගම්වෙහෙර ජාතික වනෝද්‍යානයේ වනජීවී නිලධාරීහු පවසති.

  Read More>>