සාමාන්‍ය ශරීර උෂ්ණත්වය තවදුරටත් 98.6 F නොවන බවට හෙළිදරව්වක්

Monday, June 01, 2020 0 Comments

මිනිස් ශරීරයක සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ලෙස පිළිගැනෙන්ගේ ෆැරන්හයිට් අංශක 98.6 වුවද එක්සත් ජනපදයේ සිටින 1.6%ක් අවුරුදු 150ක් පුරා එම මතය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව මෑතකදී සිදු කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළි විය. මෙම උෂ්ණත්ව වෙනසට හේතුව නවීන පරම්පරාව ගෙවන සැප පහසු ජීවන රටාව බව ඇතැම් සමීක්ෂකයන්ගේ අදහසය.
“සෑම පුද්ගලයෙකුම ඉගෙනගෙන තිබෙන්නේ මිනිසුන්ගේ සාමාන්‍ය ශාරීරික උෂ්ණත්වය 98.6 F බව වුවද එය නිවැරදි අගයක් නොවේ” කියා ස්ටැන්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඖෂධ සහ සෞඛ්‍ය අධ්‍යයන පිළිබඳ මහාචාර්ය වෛද්‍ය ජූලි පාසනට් විසින් ප්‍රකාශ කරන ලදි.
මිනිසෙකුගේ සාමාන්‍ය ශාරීරික උෂ්ණත්වය 98.6 F බව ජර්මානු
  Read More>>